Skip to main content

De kunst gaat door het vrije land
Jan Kassies

Voor de zuil voor Jan Kassies (1920-1995) heb ik de leuze ‘De kunst gaat door het vrije land’ geselecteerd, die ik zag op een affiche uit mei 1946 van de ‘kunstdemonstraties in het geheele land’. De actie werd geleid door Jan Kassies en de Federatie. De uitspraak staat in verband met de ontwikkeling van kunst- en kunstenaarsbeleid in Nederland.

Uit de woorden ‘De kunst gaat door het vrije land’ komt het streven naar voren dat ook nu en in de toekomst (van Nederland) uiteraard dient te gelden. Het raakt het wezen van de kunst. Kunst is vrij en open voor alle mogelijke uitspraken en interpretaties. Er kunnen aan de kunst geen regels worden opgelegd, als die niet afkomstig zijn uit de kunst zelf. Het kunstenland kent geen grenzen.

Vandaar dat deze leuze, afkomstig van Jan Kassies en de Federatie, een bijzondere bijdrage is aan de thematiek van het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’. En tegelijkertijd is de zuil ‘De kunst gaat door het vrije land’ een aankondiging, een ‘affiche’ voor de kunst, geplaatst in de context van de openbare ruimte.

MS

Foto

‘De kunst gaat door het vrije land’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.

Biografie

Jan Kassies (1920-1995) was cultuurfilosoof en politicus. Jan Kassies heeft zich sterk ingezet voor de cultuur en trad vaak op als woordvoerder van het cultuurpolitieke idealisme, met name acties op het gebied van het kunstbeleid in Nederland. Jan Kassies is altijd pleitbezorger geweest van de kunst en de kunstenaars.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwam Jan Kassies in contact met de aanvoerders van het kunstenaarsverzet dat gericht was tegen de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer in 1942. Uit dat verzet is in 1946 de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars ontstaan, waarvan Kassies de eerste directeur werd. Uit de Federatie is ‘De Raad voor de Kunst’ en de huidige ‘Raad voor Cultuur’ ontstaan. De Boekmanstichting, hét studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid, opgericht in de jaren zestig, is een initiatief van de Federatie.

Kunstwerk: U Bevindt Zich Hier
Kunstenaar: Martijn Sandberg
Materiaal: beton
Afmeting: (lxbxh) 80cm x 80cm x 40cm
Project: Erfenis van de Twintigste Eeuw
Realisatie en oplevering: 2019
Locatie: Oranje Vrijstaatkade, Oostpoort, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost