Skip to main content

U bevindt zich hier
Inleiding

Het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’ is het afsluitende onderdeel van een reeks kunstwerken die sinds 2002 in stadsdeel Oost zijn geplaatst in het kader van het project ‘Erfenis van de Twintigste Eeuw’, waarmee het stadsdeel aandacht besteedt aan belangrijke mensen en gebeurtenissen uit die periode. De andere kunstwerken zijn ‘Flowers‘ van Karel Appel, het Theo Thijssenmonument van Jan Wolkers en de gedenktekens van Steffen Maas voor Gerard en Karel (van het) Reve, J.C. Bloem, Eli van Tijn en bij het Muiderpoortstation.

U Bevindt Zich Hier
Het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’ van Martijn Sandberg bestaat uit een aantal zuilen langs de Oranje Vrijstaatkade in Oostpoort. Elke zuil eert een bepaalde plek, bewoner of groep bewoners die stadsdeel Oost in de twintigste eeuw kleur heeft gegeven.
De titel ‘U Bevindt Zich Hier’ is afkomstig van een van de zuilen. Het is een ‘pars pro toto’: een deel dat symbool staat voor het geheel, want elke zuil heeft direct te maken met de locatie van het kunstwerk – het stadsdeel Oost en de erfenis van de twintigste eeuw.

U Bevindt Zich Hier en achtergrondinformatie
Deze website functioneert als online ‘gids’ en maakt integraal onderdeel uit van het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’.
Op de website is in het overzicht met ‘thumbnails’ de figuratie van het kunstwerk als lijntekening weergegeven. Met een klik op een bepaalde thumbnail biedt de website achtergrondinformatie bij elk van de zuilen, bestaande uit een toelichting door de kunstenaar, een beknopte biografie (indien de zuil betrekking heeft op een persoon) en een afbeelding van de bron, waarop de figuratie is gebaseerd.
De informatie ‘achter’ of ‘onder’ elke zuil – de vermelding van naam of gebeurtenis inbegrepen – is bewust niet zichtbaar in de fysieke onderdelen van het kunstwerk, die zijn geplaatst in de openbare ruimte van Oostpoort. Het kunstwerk op locatie nodigt uit om zelf de ‘erfenis van de twintigste eeuw’ letterlijk te ‘ont-dekken’.

U Bevindt Zich Hier en de som der delen
‘Het kunstwerk is wat je in het kunstwerk ziet en leest’. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat informatie over de naam, de persoon of gebeurtenis geen absolute ‘must’ of noodzaak hoeft te zijn voor de beleving en ervaring van het publieke kunstwerk.
Het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’ is meer dan de som der delen. Elke zuil kan meer zijn dan enkel en alleen een ‘trigger’ voor de thematiek van de ‘erfenis twintigste eeuw’. Immers, een kunstwerk is in wezen ‘vrij en open’ voor de eigen interpretatie en altijd voor meerdere uitleg vatbaar.

U Bevindt Zich Hier en tijdlijn
De zuilen zijn gepositioneerd aan de Oranje Vrijstaatkade vanaf het Stadsloket Oost, langs de oude gevels van de voormalige Oostergasfabriek en de waterkant van het woongebied tot aan de uiterste hoek bij de Polderweg. De reeks verspreidt zich aan de rand van Oostpoort als een ‘tijdlijn’. De tijdlijn ‘begint’ en ontwikkelt zich in ‘tijd en ruimte’ in oostelijke richting.
De opeenvolging van de zuilen is niet zozeer in chronologische volgorde gerangschikt, als wel op basis van artistiek-inhoudelijke motieven, zoals het verband onderling, de relatie met de context en de directe omgeving.

U Bevindt Zich Hier en materialisatie
Elke zuil is gerealiseerd in beton. De keuze voor de uitvoering in beton heeft meerdere gronden. Technisch, maar ook artistiek. Naast de figuratie in hoogreliëf, is ook het materiaal van het kunstwerk een ‘symbolische’ verwijzing naar de twintigste eeuw. Gewapend beton werd toen in Nederland officieel als bouwmateriaal geïntroduceerd en wordt sindsdien veelvuldig toegepast.

U Bevindt Zich Hier en aantal zuilen
De bepaalde plek, gebeurtenis, persoon of groep personen, die zijn opgenomen in het ontwerp van het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’, zijn door de gemeente opgegeven. Het spreekt uiteraard voor zich dat er wellicht meer zijn, die in aanmerking kunnen komen om te betrekken in het kunstwerk, gerelateerd aan het stadsdeel en de erfenis van de twintigste eeuw.
‘U Bevindt Zich Hier’ bestaat momenteel uit 25 zuilen met verschillende figuratie, gebaseerd op de volgende namen:
Nescio, Trouwgroep, Jan Kassies, Gerard Reve, Fré Cohen, Elias Smalhout, Polderweggebied, David Joseph Wijnkoop, Martha Belinfante-Dekker, Leo Schatz, Edgar Cairo, Jacob Israël de Haan, Albert Hahn (toevallig met dezelfde klank in achternaam), Wally Tax, Mathilde Wibaut, Johan Cruijff, Germaine Groenier, Jacques Presser, Jan Schaefer, Renate Dorrestein en Renate Rubinstein (toevallig met dezelfde voornaam), Cecilia van Vliet-Lichtveld, Albert Helman, Margaret Staal-Kropholler en Nola Hatterman.
De zuilen voor Johan Cruijff en Nola Hatterman zijn op 17 november 2020 toegevoegd aan het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’. In 2021 is onlangs de zuil voor Margaret Staal-Kropholler geplaatst.
Op een plattegrond zijn de zuilen aangegeven met zwarte blokjes. De open blokjes zijn gereserveerd voor in de toekomst eventueel nog te realiseren zuilen als onderdeel van de ‘erfenis twintigste eeuw’.

Foto's

‘Het was altijd al zo’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.
‘Graag laten staan aub dank’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.
‘Graag laten staan aub dank’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.
‘Beste brave burger lees het niet’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.
‘U bevindt zich hier’, Oranje Vrijstaatkade, Amsterdam.