Skip to main content

Martijn Sandberg
Image Messages

Het werk van beeldend kunstenaar Martijn Sandberg (1967) tast voortdurend grensgebieden af, zoals de spanning tussen tekst en beeld, leesbaar en niet leesbaar, het privé-en openbaar domein. “Ik maak Image Messages, beeld is boodschap is beeld.“ Het beeld verhult de boodschap. In de cut paintings, zoals ‘Sorry No Image Yet’ en ‘Im Westen Nichts Neues’, wordt een subtiel spel gespeeld tussen de beeld-taal en de betekenis van het beeld, dat vragen oproept. Het gebrek aan beeld lijkt hier door de kunstenaar tot beeld te zijn verheven. De directe relatie tussen het beeld met de beelddrager en omgeving komt ook tot uiting in zijn site-specific werken in de openbare ruimte en architectuur. Zoals het baksteenreliëf ‘One More Wall Well Done’ dat is geïntregreerd in de zuidgevel van het First gebouw, Rotterdam en het kunstwerk ‘I Will Survive‘, geplaatst aan de rand van een begraafplaats in Hardenberg.

Website: www.msandberg.nl
Instagram: www.instagram.com/martijnsandberg

Martijn Sandberg, 1967 NL, beeldend kunstenaar, maakt Image Messages, woont en werkt in Amsterdam.

  • 1986-1991 HKU, afd. Autonome Kunst, Utrecht
  • 1990-1991 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
  • Tentoonstellingen en projecten sinds 1992 in Europa

Selectie kunstwerken in de publieke ruimte en in architectuur

Selectie overige projecten

Docentschap en lid adviescommissies

  • Docent afd. Beeld & Taal, Rietveld Academie, Amsterdam, 2009
  • Lid adviescommissie: adviseur beeldende kunst, Commissie voor Welstand en Monumenten, Amsterdam, periode 2010-2012
  • Lid adviesgroep: Klankbordgroep Onderzoek Monumentale Wandkunst in Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2017-2018

Prijzen

  • ‘Zuiderkerkprijs 2013’, project Kraaipan, Amsterdam
  • ‘Zuiderkerkprijs 2021’, project Spaarndammerhart, Amsterdam
  • ‘Abe Bonnemaprijs 2021’, project Spaarndammerhart Amsterdam