Skip to main content

Schoonheid kent niet anders dan het schoone
Jacob Israël de Haan

De gebruikte strofe ‘De Schoonheid kent niet anders dan het Schoone’ is afkomstig uit het gedicht ‘Schoonheid’ uit ‘Kwatrijnen’ van Jacob Israël de Haan (1881-1924). Het vierregelige gedicht luidt als volgt: ‘’De Schoonheid kent niet anders dan het Schoone. / Hij acht geen Deugd, geen Eer. / Hij laat zich dwingen noch beloonen/  Los van al wet en leer.‘’

Het kwatrijn uit 1924 geeft in vier regels een beschrijving van ‘schoonheid’. De ‘schoonheid’ is een term die in het gedicht te lezen is als een synoniem voor ‘kunst’; de ‘schone kunsten’.
Kunst is ‘autonoom’ en het is haar taak slechts te luisteren naar de muze. Dat is een karakteristiek van de kunst van gister, vandaag en morgen. Kunst kent in haar wezen geen compromis en is ‘’Los van al wet en leer”.

MS

Foto

‘Schoonheid kent niet anders dan het schoone’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.

Biografie

Jacob Israël de Haan (1881-1924) was schrijver en dichter, publicist en rechtsgeleerde. Hij schreef o.a. de door de homoseksuele inslag geruchtmakende roman ‘Pijpelijntjes’, die zich afspeelt in de Amsterdamse Pijp. In 1919 emigreert hij naar Palestina, waar hij politiek actief is en in 1924 wordt vermoord.
De Haan wordt beschouwd als een voorloper van de homoseksuele emancipatiebeweging in de twintigste eeuw. Zijn dichtregel ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’ siert het Homomonument bij de Westerkerk in Amsterdam.

Kunstwerk: U Bevindt Zich Hier
Kunstenaar: Martijn Sandberg
Materiaal: beton
Afmeting: (lxbxh) 80cm x 80cm x 40cm
Project: Erfenis van de Twintigste Eeuw
Realisatie en oplevering: 2019
Locatie: Oranje Vrijstaatkade, Oostpoort, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost