Skip to main content

Het was altijd al zo
Renate Rubinstein

De tekst ‘Het was altijd al zo’, die ik heb gekozen voor de zuil voor Renate Rubinstein (1929-1990) is gebaseerd op een stuk proza uit de bundel ‘Nee heb je’ (1985), waarin ze onder andere spreekt over de ongelijke verdeling van ‘ziekte, liefde, kapitaal en tijd’.

De passage luidt als volgt: ‘Tijd is mijn kapitaal geworden, ik ben me ervan bewust dat het opraakt, met elke minuut minder wordt en nooit meer terugkomt. Vroom bedenk ik dat dit altijd al zo was en voor alle mensen geldt.’

Het oorspronkelijke fragment ‘dat dit altijd al zo was’ heb ik ‘gesublimeerd’ en ‘getransformeerd’, net als enkele andere teksten voor de zuilen, door de zinsnede te veralgemeniseren en te veranderen in: ‘Het was altijd al zo.’
Op deze wijze verschijnt de tekst in het kunstwerk niet enkel en alleen als een subtiele verwijzing naar het werk en leven van Renate Rubinstein. De spreuk ‘Het was altijd al zo’ reikt verder en wordt meerduidig wanneer we bijvoorbeeld denken aan de vernieuwingsdrang, die zogenaamd eigen is aan de kunst.
Is in het verloop van de kunstgeschiedenis – in de ontwikkeling van de geschiedenis überhaupt – telkens weer sprake van een ‘nieuwe’ episode, een ‘nieuw’ kunstwerk? Er wordt vaak gezegd: De kunst is de tijd ver vooruit. Anderzijds, misschien hebben we het allemaal wel eens eerder gezien: ‘Het was altijd al zo’.

MS

Foto

‘Het was altijd al zo’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.

Biografie

Renate Rubinstein (1929-1990) was schrijfster, journaliste en, onder het pseudoniem ‘Tamar’, columniste. Ze begon haar carrière als schrijfster onder andere bij het Nieuw Israelietisch Weekblad en het studentenblad Propria Cures. Later schreef ze voor Vrij Nederland (VN), Het Parool, NRC Handelsblad, Avenue en literair tijdschrift Tirade.

Kunstwerk: U Bevindt Zich Hier
Kunstenaar: Martijn Sandberg
Materiaal: beton
Afmeting: (lxbxh) 80cm x 80cm x 40cm
Project: Erfenis van de Twintigste Eeuw
Realisatie en oplevering: 2019
Locatie: Oranje Vrijstaatkade, Oostpoort, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost