Skip to main content

Ik weet het niet
Nescio

‘Ik weet het niet’ staat geschreven op de zuil voor Nescio. Nescio is het pseudoniem van Nederlands schrijver Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961). ‘Nescio’ betekent in het Latijn ‘Ik weet het niet’. In de literatuur wordt de term ‘nomen nescio’ vermeld als de auteur van een geciteerd werk onbekend is.

Het kunstwerk ‘Ik weet het niet’ ‘triggert’ het pseudoniem ‘Nescio’. In de context van het kunstwerk is de ‘verhulde’ naamsvermelding ook voor meerdere interpretaties vatbaar – net als vaak het geval is bij allerlei andere teksten, die verschijnen op de zuilen van het kunstwerk ‘U Bevindt Zich Hier’.

Wie de naam van de schrijver niet kent leest sec ‘ik weet het niet’, zoals er wellicht ook velen zijn, die de schrijversnaam Nescio kennen, maar niet weten wat ‘nescio’ in het Latijn betekent.

Een bijzonder aspect dat meeweegt bij de keuze voor het betrekken van ‘Ik weet het niet’ in het publieke kunstwerk is dat het een triviale, ‘lichtvoetige’ en ‘ontwapenende’ bekentenis is in de stedelijke openbare ruimte, waar men eerder verwacht ‘koude’ en ‘eenduidige’ informatie te lezen. Een kunstwerk echter is – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de informatie en functie van verkeersborden – als het goed is in wezen altijd meerduidig, dubbelzinnig en ambivalent. Kunst dient immers eerder vragen op te roepen dan het geven van (eenduidige) antwoorden.

Verder zorgt deze uitspraak voor ‘lucht’ als we de tekst bekijken in samenhang met de vanzelfsprekend ‘zware’ en overwegend ‘beladen’ thematiek van een kunstwerk dat de ‘erfenis van de twintigste eeuw’ eert.

MS

Foto

‘Ik weet het niet’, zuil, 80cm x 80cm x 40cm.

Biografie

Nescio is het pseudoniem van Nederlands schrijver Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961). Zijn bekendste titels zijn de drie novellen ‘De uitvreter’ (1911), ‘Titaantjes’ (1915) en ‘Dichtertje’ (1918).

Kunstwerk: U Bevindt Zich Hier
Kunstenaar: Martijn Sandberg
Materiaal: beton
Afmeting: (lxbxh) 80cm x 80cm x 40cm
Project: Erfenis van de Twintigste Eeuw
Realisatie en oplevering: 2019
Locatie: Oranje Vrijstaatkade, Oostpoort, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost